Tysklands 2017 årgang, liten men bra

Den tyske vinhøsten 2017 er på vei mot en sesongmessig tidlig konklusjon, med mange eiendommer allerede klare før slutten av september. Kvalitetsvurderinger varierer fra godt til veldig bra, med forbehold om at høst volumene er relativt små.

Tyske vininstitutet DWI har utarbeidet et oppsett med tall som viser estimert totalavkastning i Tyskland på omtrent 7,5 millioner hektoliter. Det tallet representerer en nedgang på 18 prosent fra både året før og fra det tiårige historiske gjennomsnittet på ni millioner hektoliter.

Utbyttetallene varierer imidlertid betydelig fra region til region. Svingninger kan også observeres mellom nabo eiendommer, avhengig av hvilke vingårder som ble berørt av aprilfrosten som var den primære driveren bak de lavere volumene. Det var også isolerte hagelangrep, og for noen vindyrkere var behovet for å foreta manuell sortering en påvirking på den reduserte avkastning.

Ekstreme værforhold har ført til betydelige vekttap i mange europeiske land i år. EU-kommisjonen estimerer for tiden europeisk vinmost å nå en volum på rundt 146 millioner hektoliter. Hvis tallet holdes, vil det utgjøre den minste europeiske vinmost-høsten siden 2000. 23 millioner hektoliter (14%) under resultatene fra et år siden og 22 millioner hektoliter (13%) under det femårige historiske gjennomsnittet.

Skjermbilde 2017-10-12 13.46.16.png

Tips en venn Skriv ut
Til toppen